Yenilenebilir Enerji
 
 
 
Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

 

 

Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal süreçlerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışığı,rüzgâr, akan su (hidrogüç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

 

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır.Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. 


En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. 


Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, 
istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

 

Kullanıldığı yerler: Yenilenebilir enerji kaynakları doğrudan kullanılabilir veya enerjinin başka bir şekline dönüştürülebilir.Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgâr değirmenleridir. En direkt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgâr türbinileri veya fotovoltaj pilleri verilebilir.

 

Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir. Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtlarınçevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir.

 

2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı  % 13.8 ‘dir. Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 16.5 hidro enerji, % 0.5 diğerleri (rüzgâr, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs.) olarak verilmiştir.

 

 


Enerji Türleri ve Üretim Tesisleri

 

1.Güneş Enerjisi 
2.Rüzgar Enerjisi 
3.Jeotermal Enerji 
4.Hidro Enerji 
5.Biyoyakıt Enerjisi 
6.Akıntı ve Dalga Enerjisi 
Biyogaz 
Biyodizel 
Biyoetanol   

 

 


GRİ SU NEDİR?


Gri su, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır, yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Gri su evsel atık sular içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun %50-%80 i gri sudur.

 

Gri su geri kazanımının faydaları


• Kullanım suyu olarak yüksek kaliteli içme suyunu kullanmak yerine, içme suyukalitesinde olmayan arıtılmış gri su kullanarak içme suyu kullanım miktarımızı azaltırızve böylece doğal su kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olmuş oluruz.
• Yerinde arıtımı yapılan gri su ile kanalizasyona verilen atık su miktarı azalacağı içinbelediyeler tarafından yapılan ve yüksek fiyatlara maal olan arıtma sistemlerinin hacmiazalacaktır ve yatırım maliyetleri düşecektir.
• Gri su geri kazanım sistemleri içme suyu kullanım oranlarını azalttığı için şebeke suyu dağıtım maliyetlerinin de azalmasına sebep olacaktır.
• Gri su özellikle kurak bölgelerde bahçe sulama ve bitki yetiştirmek için değerli bir su kaynağıdır.
• Gri su, siyah sudan çok daha az miktarda Nitrojen içerir. Atık suda bulunan Nitrojenin%90’ı siyah sudan gelir. Nitrojen ise kirletme etkisi en ciddi ve sudan en ayrışması zormaddedir. Bundan dolayı gri suyun arıtılması siyah suya göre çok daha hızlı ve kolaydır.
• Gri su sulama suyu olarak kullanıldığında iyi bir gübre kaynağı ve besleyici su olma
özelliği de taşır.


Gri Su Geri Kazanım Sistemi


Gri suyu toplayıp, kullanım suyu olacak kalitede arıtıp, tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.    

 
 
 
 
 


 
   Orta Mah. Kavaklar Cad. 54100 Adapazarı / Sakarya
 
   0 (264) 255 41 48 - 0 (544) 586 41 48
 
   yerelenerji@live.com
 
® 2023 Sakarya Yerel Enerji | Tüm hakları saklıdır.
 
Sakarya Yerel Enerji